Změna je život

Život nosí změny, tak se stalo i Mateřské škole Zemičce. Díky několikanásobnému vzrůstu cen stavebního materiálu a energii vznikly dvě varianty, jak situaci vyřešit.Buď začít realizovat původní návrh pro 40 dětí, s tím, že se kvůli financím nedokončí, nebo budovu o polovinu zmenšit, zjednodušit a tím pádem dostavět a zprovoznit koncem roku 2023. Původní filosofie vzdělávání a laskavé péče bude zachována i v této menší podobě.

Šlechetný dar z Nadace Zeměkvět

V lednu letošního roku přišel  na adresu školky Zemičky od ředitele Nadace ZEMĚKVĚT,  pana Tomáše Kozelky, milý dopis.

Se souhlasem Zeměkvětu zveřejňuji část jeho dopisu: „Málokterý počin mne v poslední době zaujal tak, jako vaše odhodlání Zemičku postavit. Proto jsem se rozhodl poskytnout vám příspěvek, který vám snad umožní se s projektem reálně posunout. Z Nadace Zeměkvět poskytneme příspěvek 3 200 000 korun na výstavbu Zemičky.“   

Díky tomuto šlechetnému daru Zemička na jaře bez obavy „zapustí své kořeny“ a do konce roku vyroste do své velikosti. 

Pokud by někdo mohl pomoci darováním nějakého materiálu, budeme velmi rádi.

Materiál pro hrubou stavbu budovy :

cihly červené pálené, např. Porotherm, Heluz tepelně izolační obvodové cihly, tl. cihel 440 mm,  potřebujeme jich cca 228 m2 a to je 102 m3 cihel. Cihly na vnitřní nosné stěny…zase např. Porotherm…., tl.  300 mm a potřebujeme jich 186 m2, 56 m3,


Dřevo:

Vnější plášť obvodová stěna:

-prkna řezaná,sušená na 20% 80-150x15x3500-5000mm…..celá plocha

-překližka vodovzdorná smrk 10-12x1250x2500mm….rádiusy kolem oken a dveří

-překližka vodovzdorná smrk 20x1250x2500mm….4-5x prstenec š.150mm po obvodu budovy

-překližka vodovzdorná smrk 5-7x1250x2500mm….rádiusy kolem oken a dveří

-pletivo rabitz pozink,letované spoje….celá plocha

Vnitřní plášť obvodová stěna:

-prkna řezaná,sušená na 20% 80-150x15x3500-5000mm…..celá plocha

-překližka vodovzdorná smrk 10-12x1250x2500mm….rádiusy kolem oken a dveří

-překližka vodovzdorná smrk 20x1250x2500mm….4-5x prstenec š.150mm po obvodu budovy

-překližka vodovzdorná smrk 5-7x1250x2500mm….rádiusy kolem oken a dveří

-pletivo rabitz pozink,letované spoje….celá plocha

Střecha vnější plášť:

-prkna řezaná,sušená 15% 80-150x24x5000mm (oblouky krokví)

-prkna řezaná,sušená 15% 80-250×20-24x4000mm (plášť)

Strop podlhled třídy:

-překližka vodovzdorná smrk 10-12x1250x2500mm…. fabion stropu

-pletivo rabitz pozink,letované spoje….celá plocha

Strop podhled ostatní mísnosti:

-překližka vodovzdorná smrk 10-12x1250x2500mm…. fabion stropu

-prkna řezaná,sušená 15% 80-250×20-24x4000mm….celá plocha

-pletivo rabitz pozink,letované spoje….celá plocha

    Pokud by někdo mohl pomoci darováním nějakého materiálu, budeme velmi rádi. Máme i darovací smlouvy pro hmotné dary.

Miniatura stavby

Realizátor stavby Zdeněk Průcha je nedočkavý chlapec a tak si celou budovy mateřské školy staví doma ve věrné miniatuře.

Obřadní ohraničení pozemku

V úterý 29. 5. 2018 v 16 hod proběhlo slavnostní pošlapání pozemku pro budoucí školu.

Pozvaní přinesli svůj vlastní kámen, který na pozemku zanechali a popřáli, každý za sebe tomuto místu a projektu např.: bohatou úrodu na záhonech a v sadu, nebo šikovné lidi při stavbě budovy, mnoho následovníků, štědrého patrona, finanční hojnost a zdárný průběh výstavby a pak také krásné a zdravé rodiny, které budou přivádět své krásné a šťastné děti do školy.