Vizualizace stavby

Vznikla první vizualizace stavby již na reálném pozemku.