Studie – pohledy

O nás

Stručný popis mateřské školy

Budovu školy postavíme z přírodních materiálů, a to ze dřeva, hlíny, kamene, pálených cihel a ovčího rouna.
Sdrce školy bude tepat nejen díky všudypřítomné laskavosti všech, ale také díky peci, která bude částečně vytápět interiér a bude se vní také peci chléb.
Celá krásně zaoblená budova bude objímat 20 dětí.
Zahrada kolem školy bude nabízet dětem přírodní prvky (buxusový labyrint, zemljanku, přírodní překážky) pro rozvíjení obratnosti, fantazie a sebevědomí dětí.
V příbytcích na zahradě budou také zvířátka, o která se budeme zodpovědně starat a s rodiči a učiteli společně pracovat na zahradě a v sadu.
Celý vzdělávací program bude v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro MŠ, vydaným Ministerstvem školství a MŠ bude zapsaná v registru škol.
Práce a hra pro nás všechny bude zábavou a radostí, učit se budeme díky zážitku a nové zkušenosti.
Ze školy Zemičky půjdou děti do dalšího vzdělávání s nadšením a radostí.

Novinky

Změna je život

Život nosí změny, tak se stalo i Mateřské škole Zemičce. Díky několikanásobnému vzrůstu cen stavebního materiálu a energii vznikly dvě varianty, jak situaci vyřešit.Buď začít realizovat původní návrh pro 40 dětí, s tím, že se kvůli financím nedokončí, nebo budovu o polovinu zmenšit, zjednodušit a tím pádem dostavět a zprovoznit koncem roku 2023. Původní filosofie …

Šlechetný dar z Nadace Zeměkvět

V lednu letošního roku přišel  na adresu školky Zemičky od ředitele Nadace ZEMĚKVĚT,  pana Tomáše Kozelky, milý dopis. Se souhlasem Zeměkvětu zveřejňuji část jeho dopisu: „Málokterý počin mne v poslední době zaujal tak, jako vaše odhodlání Zemičku postavit. Proto jsem se rozhodl poskytnout vám příspěvek, který vám snad umožní se s projektem reálně posunout. Z …

Kdo pomáhá škole ke vzniku

Miloslava Malíková DiS. – hlavní myšlenka a mise školky
Ing. Hana Kudová – projektantka stavby
Věra Nosková – projektantka zahrady
Ing. arch. Oldřich Hozman – realizace architektonické studie školky
Zdeněk Průcha – realizace stavby
JUDr. Barbora Drahokoupilová – právní výpomoc – nezištně
Naďa Strnadová – účetní výpomoc – nezištně
Luděk Sliva – webové stránky – nezištně
Pavel Tručka – finanční dar – darovací smlouva
Lenka Polletová – finanční dar
Martin Krištof – finanční dar
Martina Korecová – finanční dar
Jiří Sojka – finanční dar
Tereza Kydlíčková – finanční dar

Nadace Zeměkvět poslala od konce roku 2021 do současnosti na účet Mateřské školy Zemičky 3 500 000 Kč. Díky tomuto daru se bude moci odkrýt na pozemku zemina a zapustit základy pro budovu školky. Všechny faktury ohledně nákupu materiálu, prací a využití peněz, předáme štědré nadaci Zeměkvět, které jsme velmi vděčni!

Kontakt

Mateřská škola Zemička s.r.o.
datum zápisu: 21. září 2016
Spisová značka: C 33231 vedená u Krajského soudu v Plzni
Sídlo: Vejprnická 540, 318 00 Plzeň

Identifikační číslo: 054 12 501

Jednatel společnosti:  Miloslava Malíková DiS., nar. 1. března 1960
Vejprnická 540, 318 00 Plzeň

účet založen 19. 9. 2016 v UniCredit Bank
č. ú.: 2113562236/2700

Transparentní účet pro Mateřskou školu Zemičku s.r.o. je: 2101576091/2010