O nás

Stručný popis mateřské školy

Budovu školy postavíme z přírodních materiálů, a to ze dřeva, hlíny, kamene, pálených cihel a ovčího rouna.
Sdrce školy bude tepat nejen díky všudypřítomné laskavosti všech, ale také díky peci, která bude částečně vytápět interiér a bude se vní také peci chléb.
Celá krásně zaoblená budova bude objímat 20 dětí.
Zahrada kolem školy bude nabízet dětem přírodní prvky (buxusový labyrint, zemljanku, přírodní překážky) pro rozvíjení obratnosti, fantazie a sebevědomí dětí.
V příbytcích na zahradě budou také zvířátka, o která se budeme zodpovědně starat a s rodiči a učiteli společně pracovat na zahradě a v sadu.
Celý vzdělávací program bude v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro MŠ, vydaným Ministerstvem školství a MŠ bude zapsaná v registru škol.
Práce a hra pro nás všechny bude zábavou a radostí, učit se budeme díky zážitku a nové zkušenosti.
Ze školy Zemičky půjdou děti do dalšího vzdělávání s nadšením a radostí.