Kdo pomáhá škole ke vzniku

Miloslava Malíková DiS. – hlavní myšlenka a mise školky
Ing. Hana Kudová – projektantka stavby
Věra Nosková – projektantka zahrady
Ing. arch. Oldřich Hozman – realizace architektonické studie školky
Zdeněk Průcha – realizace stavby
JUDr. Barbora Drahokoupilová – právní výpomoc – nezištně
Naďa Strnadová – účetní výpomoc – nezištně
Luděk Sliva – webové stránky – nezištně
Pavel Tručka – finanční dar – darovací smlouva
Lenka Polletová – finanční dar
Martin Krištof – finanční dar
Martina Korecová – finanční dar
Jiří Sojka – finanční dar
Tereza Kydlíčková – finanční dar